Huub Vaalt / Schilder

Geboren in Borne in 1969. Maar woont zijn hele leven al in Hengelo. Autodidact.

Zijn schilderijen laten zich kenmerken als abstract en expressionistisch, maar er is vrijwel altijd een link met het figuratieve. Muziek is een belangrijke inspiratiebron: hij probeert in zijn schilderijen het gevoel ervan te vangen en door middel van de materie over te brengen op het doek.